Blendex har formuleret sin Code of Conduct


De etiske retningslinjer tydeliggør vores værdier og adfærd.

Blendex’ Code of Conduct skal sikre, at vores samarbejdspartnere deler vores niveau for miljø, etik og sociale forhold.

De etiske retningslinjer behandler fire områder: Forretning, Medarbejdere, Miljø og Verden.

Læs vores Code of Conduct