Lavenergiarkitektur har brug for nye strategier


En nuanceret og forbedret designproces samt differentiering mellem sommer og vinter bør være grundlaget for nye lavenergistrategier.

Før 2005 behøvede arkitekterne stort set ikke forholde sig til energiforbruget i en bygning. Den virkelighed har ændret sig drastisk. I dag er det en meget kompleks opgave at projektere og beregne en bygning, så den både lever op til de stramme energikrav i Bygningsreglementet og samtidig inkluderer en lang række faktorer, der kan være indbyrdes modstridende. 

"Det er en kompliceret balancegang, og den betyder, at det er nødvendigt, meget tidligt i designprocessen, at inddrage og vurdere alle disse faktorer. Vi har brug for en mere nuanceret designproces for lavenergiarkitektur, hvor vi sammentænker energibesparelser med et godt termisk indeklima og ordentlige dagslysforhold,” siger arkitekt MAA, Ph.d. Rob Marsh, bæredygtighedschef, C.F. Møller.

Læs hele interviewet her