Mørklægning

Link til Tekniske Specificationer Blendex har udviklet et effektivt og fleksibelt mørklægningskoncept, som tilpasses den konkrete opgave. Mørklægningssystemerne kan udføres horisontalt, vertikalt eller diagonalt, og til afskærmning af enkelte vinduer, større glaspartier og ovenlys.

Mørklægning af undervisningslokaler, teatre og biografer kræver lystæthed. Til dette formål har Blendex udviklet et system med sort dækkasse, sort dug og dybe sorte side- og bundsluser.

Til mere moderat lysdæmpning, f.eks. i forbindelse med anvendelse af audio-visuelt udstyr, kan man anvende duge og dækkasser i farver, som er tilpasset det øvrige interiør.

Rør og dug kan monteres i en firkantet dækkasse i valgfri farve, eller indbygges i loftet. Blendex projekterer og producerer selv alle vores mørklægningssystemer og vi har derfor mulighed for at tilpasse det enkelte produkt efter kundens ønsker.