Solskærme

Link til Tekniske Specificationer FRAMES-skærme

Link til Tekniske Specificationer RIBS-skærme

Blendex´s solskærme udgør en stabil og langtidsholdbar form for solafskærmning og indgår i arkitekturen på nogle af Danmarks mest berømte bygninger.

En solskærm kan udformes med faste eller regulerbare lameller, hvilket giver en optimal afskærmning uden at blokere for dagslyset. Lamellerne diffuserer lysindstrålingen. Det ændrer bølgelængden på de genreflekterende varmestråler, så de ikke trænger gennem vinduesglasset og opvarmer bygningen. Derved mindskes behovet for klimaregulering og energiforbruget minimeres.

Skærme konstrueres som RIBS eller FRAMES. Med RIBS-systemet monteres lamellerne som ribbe på spær eller andre bånd på facaden, med det resultat at lamellerne fremstår som gennemgående. FRAMES er et system med selvbærende lameller, monteret på brede lamelsider. Dette danner en rammevirkning og samler solskærmen i markerede felter.

Skærmene kan installeres horisontalt, vertikal eller diagonalt og med stående eller liggende lameller, der fås i aluminium, træ, glas og kobber og i mange former og størrelser.