FRAMES

FRAMES 1D: Vertikal skærm med stående lameller

Stående lameller giver en effektiv solafskærmning, uden at himmellyset reduceres væsentligt. Med bevægelige lameller kan skærmen desuden udføres med en formiddags- og en eftermiddagsposition samt lukkes helt.