RIBS-skærme

 Horisontale skærme

 Horisontale skærme med skråstivere

 Horisontal og vertikal skærm

 Vertikal skærm

 Diagonal tagskærm

 Diagonal skærm med skråstivere

 

På skærme konstrueret efter RIBS-systemet fastmonteres lamellerne direkte på en bæring. Denne opbygning respekterer modullinjerne i facaden og fremstår som en helhed sammen med facadesystemet. 

Vælg mellem Blendex´s udvalg af Classic- eller Zephyrlameller.

 

 

 

 

Tilbage