Projektering

I dette afsnit findes relevant information til brug for projektering af solafskærmning.

Inden projektering af solafskærmningsanlæg bør man klarlægge målsætningen for solafskærmningen samt danne sig et overblik over den bygning solafskærmnngen skal etableres på. Vi anbefaler desuden, at man læser afsnittet om leverandørvalg og kendte faldgruber.

Blendex stiller en lang række dokumenter til rådighed, der kan downloades og anvendes i forbindelse med projektering af Blendex-systemer, blandt andet datablade, produkttegninger og udbudsbeskrivelser.

DGNB, BREEAM, LEED
Vores egenproducerede zip-screens er blever evalueret, og vi kan nu dokumentere, hvor mange point produkterne kan opnå inden for de internationalt anerkendte bæredygtighedscertificeringer DGNB, BREEAM og LEED