Højde/bredde-forhold for screens

For at opnå en vindstabilitet, der svarer til vindklasse 2, skal man vælge et højde/bredde-forhold der ligger inden for kurven.