FAQ

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
SolskærmeScreensMarkiserPersiennerRullejalousierInteriørscreensMørklægningSkodderAutomatikTerminologi
Hvorfor vælge en vertikal skærm?

Den vertikale solskærm er konstruktivt mindre krævende end den horisontale og er desuden effektiv ved lave solhøjder. Skærmen kan indgå som et arkitektonisk element på facaden, hvilket giver meget flotte resultater. Med faste lameller reducerer den vertikale skærm dagslysindfaldet væsentligt. Ønskes dette ikke, bør man montere skærmen med regulerbare lameller.

Hvorfor vælge en diagonal skærm?

Den diagonale skærm er en optimal konstruktion, da skærmfladen står mest vinkelret på solens stråler. Med hensyn til lysdiffusering og åbenhed ligger den midt mellem den horisontale og vertikale skærm. Med hensyn til afskærmningseffekt og udsyn minder den om en traditionel markise. Ved vindueshøjder under 160 cm kan denne skærm være en optimal løsning, især hvis den monteres med regulerbare lameller.

Hvorfor vælge en horisontal skærm?

Den horisontale solskærm er den traditionelle og enkleste type. Den giver godt udsyn og god adgang for dagslys, især dybt i lokalet.

Afskærmningseffekten er størst når solen står højest på himlen. Skærmen er derfor velegnet, hvor afskærmningsbehovet primært ligger i sommerperioden, f.eks. bygninger med vinduer i begrænset højde. Om vinteren tillader skærmen direkte solindstråling, hvilket også giver et varmetilskud i den kolde tid.

Skærmen anbefales primært til sydvestvendte facader.

Hvad er en solskærm?

En solskærm er en fast solafskærmning, der monteret på en bygningsfacade.

En solskærm kan udformes med faste eller regulerbare lameller, hvilket giver en optimal afskærmning uden at blokere for dagslyset. Dette skyldes at lamellerne diffuserer lysindstrålingen. Det ændrer bølgelængden på de genreflekterende varmestråler, så de ikke trænger gennem vinduesglasset og opvarmer bygningen. Derved mindskes behovet for klimaregulering og energiforbruget minimeres.

Hvordan håndteres redningsåbninger og flugtveje?

I konstruktionen af alle Blendex-systemer kan der naturligvis tage højde for flugtveje og redningsåbninger.

Systemer med automatisk styring kan forbindes til et nødstrømsanlæg, så solafskærmningen køres op i tilfælde af strømsvigt og flugtveje og redningsåbninger derved frigøres.

Er indvendige screens lige så effektive som udvendige?

Blendex-duge er fremstillet af tynde glasfibertråde, som er belagt med PVC inden vævning. Dette materiale er særdeles velegnet til solafskærmning, og anvendt som interiørscreen, reducerer det 30 til 40 % af solens stråler.

Dugene bevirker at lyset i bygningen dæmpes og genskind og lysrefleksioner i blandt andet PC-skærme forhindres. Dette forbedrer det generelle arbejdsmiljø og tilfredsheden blandt bygningens brugere.

Ved anvendelse af indvendig solafskærmning trænger op til 35 % af solens varmestråler igennem vinduet og opvarmer lokalet. Dette er attraktivt om vinteren, hvor man vil kunne udnytte solvarmen til at opnå en energibesparelse, men særdeles ubehageligt i sommerperioden. Derfor må indvendig solafskærmning aldrig betragtes som et alternativ til udvendig solafskærmning. Indvendig solafskærmning er et supplement, som anvendes når de udvendige systemer ikke er i brug.

Kan screens anvendes i snevejr?

Vi anbefaler, at afskærmningen ikke anvendes ved sne og/eller frost, da sne og is kan pakke sig i sidestyrene. Automatisk styrede anlæg uden temperaturvagt og nedbørsvagt bør manuelt blokeres i tilfælde af sne og/eller frost. Anvendelse af afskærmningen under sådanne omstændigheder er på egen risiko og bør kun ske under konstant overvågning.

Ved anvendelse af afskærmningen i frostvejr er det vigtigt at følgende forhold nøje kontrolleres inden anlægget igangsættes:

• Duge må ikke være frosset fast omkring valserør

• Lejer og sidestyr skal være fri for is og sne

Hvor stor kan en screen være?

Hvor stor en screen kan være afhænger af, hvor vindstabil den skal være. Som standard kan Blendex-screens holde til en vindklasse 2 og der er derfor visse begrænsninger for højde-bredde-forholdet.

Se de mulige dimensioner her!

 

Dækkasse eller ej?

Screens kan produceres med eller uden en dækkasse. Hvis man ønsker en dækkasse til at beskytte dugen, findes disse i flere standard udformninger og vi har desuden mulighed for at fremstille helt unikke dækkasser efter ønske.

Ved nybyggeri er det desuden muligt at indbygge screenen i facaden. Med denne løsning er dugen kun synlig når solafskærmningen er i brug.

Hvad er en screen?

En screen er en form for et udvendigt rullegardin, der placeres på husets facade.

En screen består som hovedregel af et dugrør, en dækkasse, en afskærmningsdug, to sideprofiler og en bundskinne.

Screens giver en effektiv solbeskyttelse, da dugen isoleret set afviser op til ca. 80 % af solens varmestråler. Dette mindsker opvarmningen af bygningen og begrænser lysgennemtrængningen.

Screen-dugen er transparent og giver derfor mulighed for at bevare den visuelle kontakt til omgivelserne når solafskærmningen er i brug.

Se mere under produkter.

Kan markiser anvendes i snevejr?

Vi anbefaler, at markiser ikke anvendes ved sne og/eller frost. Automatisk styrede anlæg uden temperaturvagt og nedbørsvagt bør manuelt blokeres i tilfælde af sne og/eller frost. Anvendelse af afskærmningen under sådanne omstændigheder er på egen risiko og bør kun ske under konstant overvågning.

Ved anvendelse af afskærmningen i frostvejr er det vigtigt at følgende forhold nøje kontrolleres inden anlægget igangsættes:

• Duge må ikke være frosset fast omkring dugrøret

• Lejer skal være fri for is og sne

Hvor stor kan en markise være?

Hvor stor en markise kan være afhænger af, hvor vindstabil den skal være. Som standard kan Blendex-markise holde til en vindklasse 2 og der er derfor visse begrænsninger for højde-bredde-forholdet.

Se de mulige dimensioner her!

 

Svingarmsmarkiser, hvad er det?

Svingarmsmarkiser danner en skærm, der står ud fra facaden. Armlængden bestemmes ud fra vinduets højde og den ønskede afskærmningsfaktor, men er som hovedregel halvdelen af vindueshøjden og kan maksimalt være 1,5 m. Ved øst- og vestvendte facader bør armlængden øges eller forbommen sænkes, så markisearmens vinkel er over 90o for at undgå blænding. Svingarmsmarkisen har en enkel og solid konstruktion, hvor armenes indbyggede fjedre og vægten i forbommen gør løsningen vindstabil og holder dugen stramt udspændt.

Knækarmsmarkise, hvad er det?

Knækarmsmarkiser, også kaldet terrassemarkiser, kan have et næsten vandret udfald fra facaden og anvendes derfor ofte til overdækning af terasser eller foran butiksvinduer. Med et udfald på op til 4 m er knækarmsmarkiser velegnede ved stort set alle facaderetninger. Markisen har en selvbærende konstruktion og de meget kraftige armfjedre gør at knækarmsmarkisen kan anvendes i alle positioner og indstilles med stor nøjagtighed.

Faldbomsmarkise, hvad er det?

En faldbomsmarkise eller en markisolette eller som den også kaldes, er velegnet til meget høje vinduer, da den fungerer som en screen øverst og en markise nederst. Faldbomsmarkisen er den mest stabile markisekonstruktion og reducerer, sammenlignet med en traditionel markise, lysindfald fra siden. Denne type er samlet set en mere effektiv solafskærmning ved alle facadeorienteringer. Faldbomsmarkiser kan leveres med forskellige armlængder, dog er det maksimale udfald 1 m. 

Markisolette, hvad er det?

Kært barn har mange navne. Hos Blendex hedder en markisolette en faldbomsmarkise.

En faldbomsmarkise er en stabil markisekonstruktion, der ophænges i sidestyr og placeres umiddelbart på facaden. Den er særdeles velegnet til høje og smalle vinduer, da den fungerer som en screen foroven og en markise forneden. Markisen reducerer lysindfald fra siden og er velegnet til alle facadeorienteringer.

Hvor stor kan en persienne være?

Hvor stor en persienne kan være afhænger af, hvor vindstabil den skal være. Som standard kan Blendex-persienner holde til en vindklasse 2 og der er derfor visse begrænsninger for højde-bredde-forholdet.

Se de mulige dimensioner her!

 

Hvor brede lameller skal jeg vælge?

Bredden på en lamel skal passe til vinduet. Smalle lameller gør persiennen nemmere at indpasse i ældre bygninger med mindre vinduesrammer, mens brede lameller som oftest vælges til nybyggerier. Brede lameller giver desuden et bedre udsyn, da afstanden mellem lamellerne øges proportionelt med bredden.

Hvorfor vælge udvendige persienner?

Udvendige persienner er særdeles velegnede som solafskærmning, da de giver en god lysregulering samtidig med at de bortreflekterer solens varmestråler før de rammer vinduet. Dermed undgås opvarmning af vindue og bygning. Indvendige persienner er primært velegnede til lysregulering.

Hvad er et rullejalousi?

Et rullejalousi består af en ralousimåtte med enkelt- eller dobbeltvæggede aluminiumprofiler samt styreskinner og eventuelt en dækkasse. 

Rullejalousier er velegnet til aflukning af butiksfacader, vinduer, kantiner eller mindre rum og udgør en elegant og effektiv tyverisikring. Alle rullejalousier er forsynet med en effektiv låseanordning, som hindrer, at de kan åbnes af uvedkommende. Låsen aktiveres automatisk når jalousiet er kørt ned, og der skal derfor hverken bruges nøgle eller greb. Alle Blendex´s rullejalousier er testet og godkendt i henhold til SKAFOR.

Hvad er SKAFOR

Alle tyverisikringsprodukter er sikkerhedsgodkendt efter SKAFOR-klassificeringen, som foretages af forsikringsselskaberne - nærmere betegnet Skadesforsikringsudvalget i “Forsikring & Pension”. Godkendelsen omfatter en sikkerhedsklassificering af sikringsudstyr i forskellige klasser i forhold til deres effektivitet.

SKAFOR-klasser er inddelt i farver efter hvor hurtigt en gennemsnitlig indbrudstyv kan gennemtrænge sikringen:

Gul: Hæmmende. 3 - 5 min.

Grøn: Hindrende. 5 - 7 min.

Blå: Standsende. 7-10 min.

Rød: Sikker. over 10 min.

Er indvendige screens lige så effektive som udvendige?

Duge til interiørscreens er fremstillet af tynde glasfibertråde, som er belagt med PVC inden vævning. Dette materiale er særdeles velegnet til solafskærmning, og anvendt som interiørscreen, reducerer det op til 65 % af solens stråler.

Dugene bevirker at lyset i bygningen dæmpes og genskind og lysrefleksioner i blandt andet PC-skærme forhindres. Dette forbedrer det generelle arbejdsmiljø og tilfredsheden blandt bygningens brugere.

Ved anvendelse af indvendig solafskærmning trænger op til 35 % af solens varmestråler igennem vinduet og opvarmer lokalet. Dette er attraktivt om vinteren, hvor man vil kunne udnytte solvarmen til at opnå en energibesparelse, men særdeles ubehageligt i sommerperioden. Derfor må indvendig solafskærmning aldrig betragtes som et alternativ til udvendig solafskærmning. Indvendig solafskærmning er et supplement, som anvendes når de udvendige systemer ikke er i brug.

Hvordan håndteres redningsåbninger og flugtveje?

I konstruktionen af alle Blendex-systemer kan der naturligvis tage højde for flugtveje og redningsåbninger.

Systemer med automatisk styring kan forbindes til et nødstrømsanlæg, så solafskærmningen køres op i tilfælde af strømsvigt og flugtveje og redningsåbninger derved frigøres.

Skal en mørklægningsdug være sort?

Man skelner meller mørklægning og lysdæmpning.

Mørklægning af undervisningslokaler, teatre og biografer kræver fuldstændig lystæthed. Til dette formål bør man anvende Blendex´s system med sort dækkasse, sort dug og dybe sorte side- og bundsluser.

Til mere moderat lysdæmpning, f.eks. i forbindelse med anvendelse af audio-visuelt udstyr, kan der vælges duge og dækkasser i farver, som er tilpasset det øvrige interiør.

Hvad er den forventede levetid for en skodde?

Skodder i aluminium er meget vejrbestandige og kræver kun minimal vedligeholdelse. Ved overholdelse af vores serviceforeskrifter har en skodde en forventet levetid på omkring 20 år.

Kan skodder tilsluttes automatik?

Skodderne kan være mobile, således at de kan flyttes på en skinne, eller være fastmonteret på en oplukkelig vinduesramme. Mobile skodder leveres som standard el-betjente og tilsluttes eventuelt automatisk styring baseret på sol- og temperaturfølere samt tidsure. Herved opnås en fuldstændig automatisering af skodderne, og brugerne behøver ikke at besvære sig med at betjene dem.

Vindvagt, hvad er det?

En vindvagt kaldes også for en vindsensor eller en vindmåler.

Vindmåleren sørger for at solafskærmningen automatisk køres ind, når det blæser mere end de fastsatte grænseværdier og forhindrer derved at systemet bliver beskadiget.

Temperatursensor, hvad er det?

En temperatursensor kaldes også for temperaturmåler eller temperaturvagt.

Indvendig sensor
En temperatursensor kan regulere solafskærmningen efter indetemperaturen og giver derved mulighed for udnyttelse af den gratis solvarme.

Udvendig måler
Frostvejr kan få solafskærmningsanlæg til at fryse fast eller køre trægt. Hvis motoren alligevel forsøger at køre, kan dette resultere i at systemet ødelægges. Det anbefales derfor at installere en udvendig temperatursensor, som kan ”låse” systemet, så snart temperaturen kommer under de fastsatte grænseværdier.

Hvor skal en solsensor placeres?

Solsensorer bør altid placeres så de registrerer de solretninger, afskærmningen skal beskytte for.

Solsensor, hvad er det?

Solsensorer kaldes også for solvagt eller solmåler.

Med en solsensor reagerer din solafskærmning automatisk på vejret.

Så snart solen kommer frem, køres solafskærmningen automatisk ud og holder bygningen kølig. Når solen forsvinder køres den ind igen.

Hvor skal en vindmåler placeres?

En vindmåler skal placeres på taget af en bygning med solafskærmning. Se i øvrigt det enkelte produkts Drift og Vedligeholdelsesvejledning for nærmere information.

Hvornår skal man anvende en vindmåler?

Vindmålere anvendes til mobile afskærmningstyper. Vindmåleren sørger for at solafskærmningen automatisk køres ind, når det blæser mere end de fastsatte grænseværdier og forhindrer derved at systemet bliver beskadiget.

Tidsur, hvad er det?

Tidsure anvendes til at aktivere eller deaktivere solafskærmningssystemer på bestemte tidspunkter af dagen og således regulere varmetab om vinteren og varmeforøgelse om sommeren.

Herudover kan tidsure anvendes til at overstyre solafskærmningen på faste tidspunkter af døgnet, således at afskærmningen ensrettes og der opnås et ensartet udtryk på facaden.

RTS, hvad er det?

RTS er en trådløs teknologi, der gør det muligt at installere betjeningstastaturer uden at skulle trække skæmmende ledninger, idet kun motoren/modtageren skal forsynes med elektricitet. Det giver samtidig mulighed for at kunne fjernbetjene solafskærmningen fra et tastatur, der kan placeres frit i lokalet.

Med radiostyrede styrepunkter er det desuden let at ændre zoneopdelingen, hvis der senere ændres i bygningens indretning.

Med en enkelt 4-kanals fjernbetjening kan alle motoriserede systemer i bygningen betjenes – enkeltvis eller gruppevis. Den har en rækkevidde på ca. 20 meter gennem to betonvægge, så man stort set kan betjene systemerne, ligegyldigt hvor i bygningen, man befinder sig.

Hvor vindstabile er Blendex´s solafskærmningsprodukter

Udvendige solafskærmningssystemer har forskellig vindstabilitet afhængig af størrelse og type.

Læs mere her!

Lysdiffusion, hvad er det?

Et af formålene med solafskærmning er at undgå blænding. Dette sker ved at afskærmningen diffuserer lyset, dvs. spreder eller findeler lyset, således at man opnår et naturligt dagslysniveau uden at blive blændet.

g-værdi, hvad er det?

G-værdien (g) måler den totale solenergitransmittans gennem et vindue. En lav værdi (ca. 0,4) tillader begrænset energitilførsel om sommeren, men lukker også varmen ude om vinteren.

1. Dobbelt glas: g = 0,59

2. Rulleskodder: g = 0,05 til 0,1

3. Facadepersienner: g = 0,05 til 0,2

4. Indvendige persienner: g = 0,3 til 0,5

Se g-værdierne for Blendex´s screenduge.

Ideelt set bør g-værdien være lav om sommeren for at hindre varmeophobning og høj om vinteren for at udnytte den gratis varme.

Kilde: Somfy-architecture.com

U-værdi, hvad er det?

U-værdien eller transmissionskoefficienten måler hvor meget varme (effekt målt i Watt), der passerer gennem 1 m2 vindue ved en temperaturforskel på 1 grad. Jo lavere U-værdi er jo bedre er isoleringen. For at måle effekten af Dynamic Insulation™, skal glassets og afskærmningens U-værdi lægges sammen: Enkelt glas med afskærmning kan give en U-værdi, der er bedre end dobbelt glas. Et par eksempler:

1. Enkelt glas: U = 5,9

2. Dobbelt glas: U = 2,7

3. Tredobbelt glas: U = 1,8

4. Dobbelt glas med rulleskodder: U < 1,8

Lige så vigtigt, som det er at begrænse varmeudvekslingen om sommeren, er det at udnytte den gratis solvarme om vinteren og mobil solafskærmning er derfor altid at foretrække.

Kilde: Somfy-architecture.com

Diffus transmitionsfaktor, hvad er det?

Den diffuse transmitionsfaktor (Tdif) er forholdet mellem synligt lystransmitansen og opennessfaktoren.

Tdif = Tv - OF

Det kaldes også for Tvndif når man taler om blænding og udsyn. Et lavt tal indikerer en bedre visuel komfort.

Og for naturligt lys bruges betegnelsen Tvdifh. Dette angiver en dugs evne til at diffusere lys. En høj værdi er lig med mere naturligt lys.

 

Synligt lysreflektion, hvad er det?

Synligt lysreflektion (Rv) er den del af det synlige lys, der reflekteres af dugen.

Synligt lystransmittans, hvad er det?

Synligt lystransmittans (Tv) er den totale procentdel af lys, med en bølgelængde på 380-780 nm, der skinner gennem en dug.

Opennessfaktor, hvad er det?

Opennessfaktor, også kaldet OF, er den relative den af dugen, der er åben (Hullerne i vævningen). Denne faktor defineres som uafhængig af dugfarven. For duge med den samme vævning foretages målingen på dugen med den mørkeste farve. 

Total solfaktor, hvad er det?

Den totale solfaktor er den solenergi der trænger igennen solafskærmningen og ind i bygningen. En lav værdi indikerer en god termisk egenskab.

Solabsorbtion, hvad er det?

Solabsorbtion er den den af af solens stråler der absorberes af dugen. En lav værdi betyder at dugen absorberer få af solens stråler.

Solreflektion, hvad er det?

Solreflektion er den del af solens stråler der reflekteres af dugen. En høj værdi betyder at dugen er god til at bortreflektere solens stråler.

Soltransmittans, hvad er det?

Soltransmittans er den del af solens energi, der transmitteres gennem en dug. En lav værdi betyder at dugen er god til at reducerer solens energi.