Indeklima

Indeklimaet har stor betydning for menneskers velbefindende. På arbejdspladser kan et dårligt indeklima direkte forringe virksomhedens konkurrenceevne, da medarbejdernes koncentrations- og arbejdsevne svækkes og deres sygefravær øges.

Temperaturen spiller en væsentlig rolle for indeklimaet. Den optimale arbejdstemperatur ligger mellem 20o C og 25o C. Om sommeren, når solen er kraftigst, kommer temperaturen let over dette niveau, og det er derfor vigtigt at minimere solens opvarmning af bygningen. Om vinteren falder temperaturen hurtigt og her kan det være en fordel at udnytte den gratis solvarme. 

Dagslyset spiller ligeledes en stor rolle for indeklimaet. Arbejdsrum skal, ifølge Arbejdstilsynet, have tilgang af dagslys, så rummene er velbelyste, uden at medarbejderne udsættes for blænding. Læs mere om dagslys.

Forudsætningen for et optimalt indeklima er derfor professionel solafskærmning, der gør det muligt at regulere solens lys og varme. Resultatet er en øget medarbejdertilfredshed og produktivitet.

For høje temperaturer fører til:

Nedsat arbejdsevne
Arbejdsevnen reduceres kraftigt ved selv små temperaturstigninger. Undersøgelser viser at den ideelle arbejdstemperatur ligger omkring 20o C. Når temperaturen stiger til 25o C, reduceres arbejdsevnen med hele 20 % og når termometeret passerer 30o C er arbejdsevnen så nedsat, at medarbejderne lige så godt kan gå hjem.

Svækket indlæringsevne
Børns og voksnes indlæringsevne påvirkes naturligvis også af indeklimaet. Skandinaviske undersøgelser viser, at hvis temperaturen i et undervisningslokale stiger fra 20o C til 27o C falder læsehastigheden med 50 %, læseforståelsen med 33 % og additionsevnen med 22 %. Dette kan relateres direkte til medarbejdernes nedsatte evne til at tilegne sig nye færdigheder.

Flere fejl
Personer der udsættes for høje temperaturer har sværere ved at koncentrere sig og vil derfor begå flere fejl.

Øget sygefravær
Når mennesker igennem længere tid udsættes for højere temperaturer end passende for arbejdsbyrden, slider det uforholdsmæssigt meget på kroppens reserver. De er derfor mere tilbøjelige til at pådrage sig fysiske og psykiske lidelser, hvilket i sidste ende resulterer i et højt sygefravær.