Vælg den rette leverandør

Der er en række faktorer, der bør tages højde for ved valg af leverandør.

LCC - Life Cicle Cost
Man bør estimere de samlede omkostninger, der er forbundet med etablering af solafskærmning, for hele produktets levetid. Det viser sig ofte, at det der er billigt i indkøb, koster på lang sigt. Udgifterne til vedligehold bliver større og produktets levetid kortere. Det anbefales derfor at opstille en kalkule, der inkluderer service og vedligehold. Se eventuelt den kalkule som www.solskyddsforbundet.se i Sverige har opstillet.  

Kyndig vejledning og projektledelse
Der er en række faldgruber når man projekterer solafskærmning. Vælg derfor en erfaren leverandør, der kan hjælpe med at vælge den optimale solafskærmningsløsning til det pågældende projekt. Når valget af solafskærmningsløsning er truffet begynder projekteringen og tilpasningen af produkterne. Det er naturligvis vigtigt at vælge en leverandør, med kompetence til at sikre en effektiv projektledelse igennem hele forløbet. 

Reklamationsret
De fleste leverandører giver 5-års reklamationsret i hht. AB92. Men den ret er kun noget værd, så længe leverandøren stadig opererer i markedet 5 år efter købet. Mange solafskærmningssystemer har en holdbarhed på langt over de 5 år og derfor bør man sikre sig, at det er muligt at få reservedele til produktet i mange år fremover. Vælg derfor en erfaren og økonomisk velfunderet leverandør, med et godt renomme, så er der større sandsynlighed for at denne vil kunne assistere i fremtiden.

Økonomisk sikkerhed
Ved større byggeprojekter er det ofte hensigtsmæssigt, at bede leverandøren stille en økonomisk garanti. En sådan garanti er ofte et anseeligt beløb, og det er ikke alle leverandører der er i stand til at løfte denne opgave.