Mere viden

Her kan du få mere viden om solafskærmning, byggeri, indeklima, lys og energi.

Projekt til afdækning af glaslamellers effekt på lysindfaldet i en bygning, Jens Christoffersen, SBI, 2005 

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger, BYG-DTU, 2010

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri, Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, 2011

Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi, Rob March, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2011 

Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2011

Energioptimering af kontorbygninger, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2011

Solar Shading for Low Energy Buildings, European Solar-Shading Organization, 2012 

Dagslysberegninger i praksis, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2013

InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk og samler branchen på tværs af faglighed. Netværket har fokus på videndeling og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

Designguiden kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke strategier for energirenovering der passer til et konkret projekt. 2013

Dagslys i nyt kontorhus. Konsekvenser for dagslys ved forskellige vinduesplaceringer og –udformninger i nyt kontorhus. Energistyrelsens eksempelsamling om energi. Statens Byggeforskningsinstitut, 2015

Fra generel til individuel bygningsstyring. Interview med Ph.d. Mikkel Baun Kjærgaard, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet. 2016

Indeklimaets betydning skal ses i det store perspektiv. Interview med Kasper Lynge Jensen, sektionsleder på Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut og netværksleder for InnoBYG, byggebranchens bæredygtige innovationsnetværk. 2016

Overophedning er et større og større problem i lavenergibyggeri. White paper fra den europæiske solafskærmningsorganisation ES-SO, 2016

Inspirationsfolder: Udbud af bæredygtigt byggeri. InnoBYG, 2015

Branchevejledning i LCA ved renovering. Teknologisk Institut og SBI, 2016

Vejledning: LCA-profiler for bygninger og bygningsdele, SBI, Henning Larsen Architects, Rambøll, 2014

Katalog: LCA-profiler for bygningsdele, SBI, Henning Larsen Architects, Rambøll, 2014

Dagslysbestemmelser i BR, SBI, 2016

Erfaringer med bygningsklasse 2020, SBI, 2016

Brugertilfredsstillende og energibesparende reguleringsstrategier for belysning, SBI, 2017

Sundere dagslys og kunstlys, Carlo Volf MAA, Ph.D. og Kjeld Johnsen, seniorforsker, SBI, 2016

Win-win for indeklimaet og energireduktionen i BR20. Interview med seniorforsker Kjeld Johnsen, 2017

Sundhed som drivkraft for bedre byggeri. Interview med arkitekt MAA, Ph.d. Carlo Volf, 2017

Lavenergiarkitektur har brug for nye strategier. Interview med arkitekt MAA, Ph.d. Robert Marsh, bæredygtighedschef, C.F. Møller, 2017

Branchevejledningen for indeklimaberegninger, 2017

Dagslysets kvaliteter bliver ofte overset. Interview med direktør Anne Bay, Dansk Center for Lys, 2017

Nyt dialogværktøj viser økonomisk gevinst ved godt indeklima. Interview med professor Geo Clausen, DTU, 2017