Undgå kendte faldgruber

Det kan være svært at gennemskue alle detaljerne i et solafskærmningsanlæg. Vores erfaring har vist, at der er en række punkter, som oftes glemmes i forbindelse med projekteringen.

Grænseområder
En af de største faldgruber når man projekterer solafskærmning er grænseområderne mellem de forskellige leverandører. Det er især vigtigt at få præciseret hvilken leverandør, der foretager følgende opgaver:

  • Boring af huller gennem facaden til motorkabler
  • Trækning af ledninger til solafskærmningen
  • El-installationen
  • Montering af relæbokse
  • Montering af betjeningstastaturer og følere
  • Tilslutning til CTS

Vindstabilitet
Ofte sælges vindfølsomme solafskærmningsprodukter uden den fornødne vægt i bundskinnen. Dette betyder at produktet bliver ekstra vindfølsomt, og ikke vil kunne anvendes nær så ofte, som ønsket. Blendex tilbyder bundskinner i tre størrelser, så dette problem undgås. 

Nødudgange og redningsåbninger
Det er nødvendigt at tage højde for nødudgange og redningsåbninger ved projektering af solafskærmning. Man kan f. eks. vælge at udforme solafskærmningen, så den ikke dækker det pågældende område, eller at indkalkulere et nødstrømsanlæg således at afskærmningen, automatisk eller manuelt, kan køres op i tilfælde af strømsvigt.

Det er altid hensigtsmæssigt af kontakte de lokale brandmyndigheder for nærmere information.