Arkitektonisk udtryk

Der bør naturligvis tages højde for bygningens arkitektur ved valg af solafskærmning, da denne vil have en stor betydning for bygningens samlede udtryk.

Ved valg af screens, bør man være opmærksom på at ubeskyttede vinduer syner mørkere end den øvrige facade i dagslys. Hvis man ønsker at bevare denne kontrast mellem vinduer og facade, når solafskærmningen er i brug, bør der anvendes mørke duge.

Tilbage