Vejrforhold

Vind

Forskellige typer afskærmning har forskellig vindfølsomhed.

Mobile afskærmninger med vindautomatik vil under normale forhold køre ind og blokere når vindhastigheden bliver for stor. Værdien for den maksimale vindhastighed fremgår af indstillingerne i automatikenheden. De maksimale grænseværdier afhænger af afskærmningens type og vindmålerens placering.

Er afskærmningen ikke forsynet med vindvagt, er det meget vigtigt at solafskærmningen køres op så snart det begynder at blæse.

Regn

Udvendige screens bør normalt ikke anvendes i regnvejr, da dugene herved rulles op mens de er våde.

Sne og frost

Vi anbefaler, at mobil afskærmning ikke anvendes ved sne og/eller frost. Automatisk styrede anlæg uden temperaturvagt og nedbørsvagt bør manuelt blokeres i tilfælde af sne og/eller frost.

Ved anvendelse af afskærmningen i frostvejr er det vigtigt at følgende forhold nøje kontrolleres inden anlægget igangsættes:

  • Duge må ikke være frosset fast omkring motorrør
  • Lejer og styr er fri for is og sne

Læs mere i de respektive produkters Drift & Vedligeholdelsesvejledninger.

Tilbage