Hvorfor etablere solafskærmning?

Der er mange gode grunde til at etablere solafskærmning. Nedenfor er nævnt nogen af de vigtigste:

Reducér energiomkostningerne
Med optimal solafskærmning er det muligt at reducere behovet for køling og opvarmning samt brug af kunstigt lys. Undersøgelser viser, at virksomheder kan sænke deres energiforbrug med op til 10 %, hvilket giver en markant besparelse på bundlinjen.

Reducér CO2-forbruget
Udvendig solafskærmning regulerer på effektiv vis mængden af solvarme, der trænger ind og ud af en bygning. Man vil derfor opleve en markant besparelse i CO2-udledningen, da behovet for køling om sommeren og opvarmning om vinteren minimeres.

Mindsk sygefraværet
Når mennesker igennem længere tid udsættes for højere temperaturer end passende for arbejdsbyrden, slider det uforholdsmæssigt meget på kroppens reserver. De er derfor mere tilbøjelige til at pådrage sig fysiske og psykiske lidelser. Effektiv solafskærmning kan derfor medvirke til at sænke sygefraværet i en virksomhed.

Øg effektiviteten
Arbejdsevnen reduceres kraftigt ved selv små temperaturstigninger. Empiriske undersøgelse viser at den ideelle arbejdstemperatur ligger omkring 20O C. Når temperaturen stiger til 25O C, reduceres arbejdsevnen med hele 20 % og når termometeret passerer 30O C er arbejdsevnen så nedsat, at medarbejderne lige så godt kan gå hjem. Ved høje temperaturer svækkes indlæringevnen også og der begås flere fejl.

Forbedr arbejdsmiljøet
Den rette valg af solafskærmning vil hindre blænding af personer og reflektioner i computerskærme, uden at reducere dagslyset i bygningen væsentligt. Dette skaber et optimalt arbejdsmiljø, og hjælper virksomheder med at overholde Arbejdstilsynets regler.

Vil du vide mere?

Tilbage