Vindstabilitet og solafskærmning

Udvendige solafskærmningssystemer har forskellig vindstabilitet afhængig af størrelse og type. Vindstabiliteten måles efter EN 13561 og opdeles i nedenstående klasser:

Vindklasse 0, <7,8 m/s
Vindklasse 1, 7,8 m/s
Vindklasse 2, 10,6 m/s
Vindklasse 3, 13,3 m/s
Vindklasse 4, 16,7 m/s
Vindklasse 5, 21 m/s
Vindklasse 6, 25,6 m/s

Mobil afskærmning
Vindstabiliteten for mobil afskærmning afhænger i høj grad af produktets højde/bredde-forhold. Se under dimensionering. Normalt dimensionerede produkter kan som hovedregel anvendes ved vindklasse 2, med mindre andet er angivet i produktdatabladet.

Vindmåler
Blendex anbefaler at al udvendig solafskærmning styres af en vindmåler, placeret på hustaget, der måler vindstyrken og kører solafskærmningen ind ved høje vindstød. Derved skånes afskærmningen og levetiden forøges markant.