Skodder - Æstetisk solafskærmning

På baggrund af vores erfaringer fra solskærme og screens, har vi udviklet et system til vindstabile, æstetiske skydeskodder. Systemet er baseret på en aluminiumsramme, der skydes på en skinne. Selve skodden kan bestå af træ, aluminium-, glas- eller kobberlameller samt screendug. 

Skydeskodder leveres som standard el-betjente og tilsluttes eventuelt automatisk styring baseret på sol- og temperatursensorer samt tidsure. Herved opnår man en fuldstændig automatisering af skodderne, og brugerne behøver ikke at besvære sig med at betjene dem.

Alternativt kan man betjene mobile skodder manuelt gennem vinduesåbningen eller ved hjælp af en indvendig drejestang.

Udover skydeskodder tilbyder Blendex også skodder fastmonteret på en oplukkelig vinduesramme eller skodder som prydelementer, fastmonteret på facaden.

Skodder med dug

Screen-duge fremstilles normalt af et transparent materiale. Det giver brugerne af bygningen mulighed for at bevare den visuelle kontakt til omgivelserne når solafskærmningen er i funktion.

Skodder med screendug er en effektiv solbeskyttelse, da dugen afviser op til ca. 80% af solens varmestråler. Dette mindsker opvarmningen af bygningen og begrænser lysgennemtrængning. 

Screenduge findes i et stort udvalg af farver, så vi altid kan finde den nuance, der passer bedst til et givent projekt. Uanset hvilken farve der vælges, har alle vores duge en høj farveægthed.

Skodder med lameller

Skodder med lameller tager udgangspunkt i en af vores standard Rectus-profiler, men vores øvrige lameltyper kan også anvendes. Afstanden mellem lamellerne afpasses efter facadeorientering og den ønskede afskærmningsgrad. Lamellerne kan sidde frit på rammen eller der kan være en udvendig ramme, der afslutter hele elementet.

Lamellerne fungerer ved at reflektere eller absorbere solens stråler, så disse ikke trænger gennem vinduet og opvarmer bygningen. Derved sikres et godt indeklima uanset vejrforhold og man vil opleve en betragtelig reduktion i energiforbruget til ventilation og klimaregulering. 

Blendex’ skodder kan let integreres i en bygnings design. Vi har et stort udvalg af lameludformninger og -materialer som standard, men vi kan også tilvirke unikke profiler.

Download brochuren herunder og læs mere

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året