: 951
 : 952
 : 953
 : 954
 : 955

Carlsberg Byen, København

Bygninger: Campus Carlsberg (Warehouse, De hængende Haver, Karréen) og Nordfløjen (kontorer, butikker og boliger)
Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, COBE, EFFEKT og Nord Architects ApS
Produkter: 920 indbygningsscreens, 17 stk. ovenlysafskærmning
Levering: 2016

For at fremme en både billigere og mere effektiv proces er de 840 screens indbygget i facadeelementerne direkte på fabrikken, mens de 80 screens er monteret på traditionel vis på stedet.