: 7366
 : 7367

DTU, bygning 306, Kgs. Lyngby

Produkter: Mørklægning / lysdæmpning til to auditorier. Det ene auditorium har fået 100% mørklægning. Det andet en lysdæmpning med transparent dug (billedet).
Levering: 2019

Om mørklægning / lysdæmpning
Et mørklægningssystem består primært af en dug, side- og bundsluser og eventuelt en dækkasse. Dugens tæthed og slusernes dybde er afgørende for, hvor effektivt systemet forhindrer lysindtrængning.

Man skelner mellem to typer af mørklægning, regulær mørklægning, hvor 100% af lyset udelukkes eller lysdæmpning, hvor sidelys tillades. Afhængig af formålet med systemet, kan det konstrueres med forskellige dugfarver.