Mini-screen 3F - Screen til montering direkte på vinduesrammen

Mini-screen 3F er et specielt udviklet system til montage direkte på udadgående vinduesrammer. Dette gør det muligt at åbne vinduet når afskærmningen er i brug, uden risiko for at beskadige screenen.

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året