ZIP-screen 3Z - Tætsluttende screen med høj vindstabilitet

ZIP-screen er et patenteret screensystem, hvor dugen fastholdes i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger systemet vindstabiltet, således at det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s og man opnår en tættere afskærmning.

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året