: 1115
 : 1116
 : 1117
 : 1119
 : 1120
 : 1121
 : 1122
 : 1123
 : 1124
 : 1125
 : 1129

Solskærme med lameller – et markant udtryk

Solskærme er en stabil og langtidsholdbar solafskærmning, som indgår i arkitekturen på nogle af Danmarks mest kendte bygninger.

En solskærm til vinduer kan udformes med faste eller regulerbare lameller, hvilket giver en optimal afskærmning uden at blokere for dagslyset. Lamellerne diffuserer lysindstrålingen og ændrer bølgelængden på de genreflekterende varmestråler, så de ikke trænger gennem vinduesglasset og opvarmer bygningen. Derved mindskes behovet for klimaregulering, og energiforbruget minimeres.

Solskærme konstrueres som RIBS eller FRAMES. Med RIBS-systemet monteres lamellerne som ribbe på spær eller andre bånd på facaden, med det resultat at lamellerne fremstår som gennemgående. FRAMES er et system med selvbærende lameller, monteret på brede lamelsider. Dette danner en rammevirkning og samler solskærmen i markerede felter.

Solskærmene kan installeres horisontalt, vertikal eller diagonalt og med stående eller liggende lameller, der fås i aluminium, træ, glas og kobber samt i mange former og størrelser.