: 3152
 : 3153
 : 3154
 : 3155
 : 3156

Udvendig solafskærmning

En af de vigtigste forudsætninger for et godt indeklima er en udvendig solafskærmning, som kan regulere sol- og varmeindstråling – især på byggerier med store glasarealer og nye lavenergibyggerier. Udover at nedbringe temperaturen i rummet er den udvendige solafskærmning også vigtig i forhold til at overholde energirammen.

Gennem en lang række undersøgelser er det påvist, at indeklimaet har betydning for, hvor meget medarbejderne kan yde. Et dårligt indeklima forringer virksomhedens konkurrenceevne, da medarbejdernes koncentrations- og arbejdsevne svækkes, og deres sygefravær bliver øget.

Et dårligt indeklima betyder typisk nogle få procents nedsat præstation, hvilket isoleret set ikke lyder af meget. Men sammenholder man det med, at virksomhedens største omkostning er medarbejderlønninger, løber det hurtigt op. Ydermere er udgifterne til at tilvejebringe et godt indeklima ved hjælp af blandt andet solafskærmning og styringsstrategier gennemsnitligt kun en halv til en hel procent af den samlede lønsum.

Blendex er en af Danmarks førende leverandører af udvendig solafskærmning, og vi er en professionel samarbejdspartner på alle stadier af et projekt. Vi udvikler løsninger i samarbejde med arkitekter, ingeniører og entreprenører til alle slags erhvervsbyggerier.

Sammen med vores søsterselskab Fischer Danmark A/S har vi udviklet det brugeroptimerede styringskoncept sunsync™, som fås i forskellige variationer – fra klassisk analog styring til avanceret digital styring. Konceptet gør det muligt at differentiere mellem komfortstyring og energistyring. Læs om sunsync™
 

Vores udvendige solafskærmning omfatter

Screens – En enkel og effektiv solafskærmning

Markiser – Giver gode muligheder for udsyn

Udvendige persienner – En vindstabil solafskærmning

Skodder – En æstetisk solafskærmning

Solskærme – Giver et markant udtryk på bygningen
 

Se nogle af vores projekter med udvendig solafskærmning

Diakonissestiftelsen - Screens

Børnehuset Stjernen - Skodder

Trafiktårn Vest - Udvendige persienner

NNIT - Solskærme

Gymnasieskolernes Lærerforening - Markiser

Se vores brochure om Udvendig solafskærmning