: 8390

Husk indeklimaet hele året rundt

Juli 2021

Ferien banker insisterende på, og indeklimaet bliver ofte overset i sommerperioden. Men både i ferieboligen og hjemme igen er det essentielt for vores velvære, sundhed og energi. I den sammenhæng er udvendig solafskærmning den mest effektive vej til et varigt veltempereret indeklima.

Det er nok ikke det første, man tænker på, når man starter feriebilen og kører sydpå for at tanke sol. Og coronaen ligger af gode grunde sikkert stadig langt længere fremme i bevidstheden.

Sommerferien kalder, og sydens behagelige sol og varme venter igen forude. Men det er samtidig en påmindelse om, at sådan er det ikke altid. Det kan være, at ferieboligen ikke har et fornuftigt, køligt indeklima.

Og i mange af landets virksomheder og boliger halter det fortsat bagefter med indeklimaet året rundt, bl.a. fordi det kan være vanskeligt at bevare et veltempereret indeklima med store glasflader, der lukker for meget varme ind.

Der er med andre ord både en komfort-, miljø-, helbreds- og energimæssig udfordring, der skal tages hånd om, og her giver udvendig solafskærmning et godt svar på tiltale:

”Udvendig solafskærmning er den klart mest energieffektive løsning. Ikke mindst til bygninger med store glasfacader. På den måde bliver selve bygningen ikke varmet unødigt op, og man holder bedre varmen væk inde i huset. Det får man ikke bare et væsentligt bedre indeklima ud af, men også en betydelig reduktion af energiforbruget, fordi man så ikke har brug for nær så meget køling og ventilation,” er erfaringen hos Blendex.

Trætte børn og ukoncentrerede medarbejdere
På vores breddegrader bruger vi op til 90 % af vores liv indendørs. Konsekvenserne kan derfor være til at tage og føle på, hvis ikke man har et fornuftigt indeklima. Det kan bl.a. give trætte og uoplagte børn med nedsat koncentrations- og læringsevne i skolerne, som rapporten ”Indeklima i skoler” fra DTU påpeger.

Og et dårligt indeklima kan tilsvarende betyde nedsat koncentrationsevne og lavere effektivitet for medarbejdere i virksomhederne.

Udvendig solafskærmning er selvsagt ikke hele svaret på alle udfordringerne. Men alt tyder på, at det kan være et stort skridt på vejen. Således peger SBi-anvisning på, at solafskærmning er en vigtig del af løsningen på problemerne med indeklimaet i bl.a. undervisningslokaler og moderne kontorer.

Og ifølge seniorforsker Kjeld Johnsen fra BUILD, Aalborg Universitet i København, kan en god udvendig solafskærmning sagtens reducere en bygnings energiforbrug med 30 %, samtidig med at indeklimaet forbedres.

Også på den korte bane, som nu hvor ferie og forventning står for døren, er en god afskærmning i ferieboligen væsentlig for vores velvære. Og når vi vender tilbage til hverdagen, kontoret, institutionen og boligen, så gælder det i allerhøjeste grad.

Ikke kun af hensyn til vores komfort nu og her. Men også i forhold til vores generelle trivsel, vores samlede miljøbevidsthed og energireduktionen på lang sigt. Nyd sommeren. Og husk indeklimaet hele året.

Gode råd til solafskærmningen – på ferien og derhjemme:

 • Skærm vinduerne af inden solen kommer på. Skærm særligt østvendte vinduer af, inden du går hjem eller bare om aftenen; ca. halvdelen af varmen kommer ind før kl. 8 om morgenen 

 • Sluk for stand by-funktioner på apparater, der ikke benyttes. Rul persienner, gardiner eller lign. for

 • Brug om muligt udvendig solafskærmning mod syd, øst og vest, da det er den mest energieffektive form for afskærmning mod solen

 • Hvis du skal på sommerferie sydpå, så vælg gerne en feriebolig, lejlighed eller et hotel med en god, eksisterende udvendig solafskærmning, da vi ofte ikke vil være vant til de høje temperaturer og den skarpe stråling fra solen
   
 • I Skandinaven har vi desuden tendens til at åbne vinduer og døre på varme sommerdage, mens vi i virkeligheden burde lukke af og bevare den køligere indeluft i huset suppleret med gennemtræk ved aftenstid. Det reducerer behovet for køling og ventilation, og en god udvendig solafskærmning gør det overordnet set vanskeligt for varmen at trænge ind i huset
   
 • En god udvendig solafskærmning kan f.eks. være screens, udvendige facadepersienner, skodder eller markiser alt efter behov, bygning og beliggenhed. Den udvendige solafskærmning forhindrer overophedning af bygningen og boligens rum
   
 • I din bolig betyder indretning og blænding såsom gardiner meget, men udvendig solafskærmning er helt afgørende for indeklimaet i dit hus. Du kan få gode kort på hånden ved at tage en række forhold i betragtning, før du vælger udvendig solafskærmning: Herunder facadens orientering og udformning, solindstråling set over et år, placeringen af boligen i landskabet, vind- og vejrforhold m.v. Det vil meget ofte kunne føre til en betydelig energireduktion, der også kan mærkes på bundlinjen
   
 • I bl.a. virksomheder og institutioner kan man med fordel undersøge energien i den samlede bygningskrop. Man kan f.eks. reducere energiforbruget mærkbart med en intelligent styret solafskærmning. Desuden tjener investeringer i en god udvendig solafskærmning sig hurtigt hjem alene set i forhold til den samlede medarbejderlønsum
   
 • Du kan tjekke, om din virksomhed bruger for meget energi på bl.a. ESCO under Energistyrelsen
   
 • Du kan også finde mere viden og vejledning om solafskærmning på ES-SO, det europæiske non-profit solafskærmningsforbund