alternative

To-lags vinduer er sundere end tre-lags

Nyt forskningsprojekt viser, at der kan være en lang række sundhedsmæssige fordele ved at bo bag to-lagsruder med jernfattigt glas i stedet for tre-lags energisparende glasruder. 

2-lags ruder i kombination med en god solafskærmning opfylder endvidere energikravene.

Projektet ”Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energirenovering” tager udgangspunkt i energirenovering af boligbyggeri og ser nærmere på, hvordan dagslyskvalitet kan indgå som en sundhedsmæssig driver, når det gælder optimering af energiforbrug ved vinduesudskiftning.

Projektet undersøger, hvordan man bedst muligt kan energirenovere en helårsbeboelse fra før 1985. Formålet er at kvalificere beslutningstagere, bygherrer og rådgivende parter i valget af vinduer ud fra en samlet helhedsvurdering, hvori også sundhedsmæssige faktorer indgår.

Læs mere her
 

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året