alternative

Dynamiske facader

”Dynamiske facader i praksis” beskriver, hvordan facader kan klassificeres efter de mange funktioner facader skal opfylde og giver en vejledning i, hvordan energirammeberegninger med Be18 kan tage hensyn til facadens dynamiske egenskaber. Rapporten henvender sig til projekterende arkitekter og ingeniører, der kan bruge den som et redskab, når de skal træffe beslutninger om energieffektive facadeudformninger i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Rapporten er udarbejdet af Kjeld Johnsen og Frederik Blum Winther, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Afdelingen for Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed, 2018.

Download rapporten
 

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året