Ansøgninger

Vi anbefaler, at du holder dig orienteret omkring vores opslåede jobs på diverse medier. Uopfordrede ansøgninger slettes efter gennemlæsning og en tilbagemelding til dig.

Tilbagetrækning af ansøgninger kan og skal ske skriftligt og til samme mailadresse, som ansøgningen er sendt til.