Code of Conduct

Blendex A/S er en del af Fischer Group. Alle koncernens selskaber deler, uanset geografisk placering, de samme etiske, sociale og miljømæssige værdier.

Blendex’ Code of Conduct tydeliggør vores værdier og adfærd internt og eksternt, og skal sikre, at vores samarbejdspartnere deler vores niveau for miljø, etik og sociale forhold.

Download Code of Conduct som pdf

Forretning

Vi driver en etisk ansvarlig, ærlig og troværdig virksomhed, som behandler mennesker og miljø ordentligt. Vi holder, hvad vi lover, og vores forretnings- og arbejdsmetoder har et højt niveau af integritet og transparens. 

Vi tror på, at verden er dynamisk og stræber derfor hele tiden på at udvikle virksomhedens samlede kompetencer og vidensniveau samt forbedre vores produkter og ydelser. 

Gennem lydhørhed, fleksibilitet, åbne dialoger og respekt værner vi om gode og langsigtede samarbejdsrelationer til både kunder og leverandører.

Vi har orden i eget hus og gør vores yderste for at forstå vores kunders behov. Vi er en samarbejdspartner, der hjælper kunderne til at vælge de rigtige produkter, så helhedsløsningen bliver optimal. 

Vi har nul-tolerance mod alle former for korruption internt og eksternt, ligesom vi heller ikke giver eller modtager gaver, som kan påvirke, eller give indtryk af at påvirke, vore egne eller samarbejdspartneres beslutninger.

Medarbejdere

Vores indbyrdes forhold bygger på respekt og ligeværd, og vi har plads til at være de mennesker, vi er. Vores struktur er flad, og vi prioriterer en inkluderende arbejdskultur, hvor alle har ret til at sige sin mening. 

Vi er åbne og lydhøre over for medarbejdernes egenart, initiativer og holdninger og tolererer under ingen omstændigheder diskrimination eller mobning af nogen art.

Den enkelte medarbejders faglige udvikling er en forudsætning for vores succes. Vi arbejder som et hold og bruger vores fejl til at udvikle os og blive bedre og dygtigere. Vi hæfter solidarisk for fejl.

Vi følger alle nationale og internationale arbejdsmiljøregler og er ansvarlige for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, psykisk såvel som fysisk. Vi fremmer initiativer, som sikrer medarbejdernes sikkerhed, og som forebygger ulykker. 

Medarbejdernes ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende regler og overenskomster.

Miljø

Vi ønsker at beskytte miljøet og arbejder aktivt for, at vores virksomhed, projekter, produkter og ydelser har minimal miljøpåvirkning gennem alle processer. Størstedelen af vores produkter fremstilles på egen fabrik, hvor vi har fuld kontrol over og opmærksomhed på at optimere processer, leverancer og logistik. 

Vi er omkostningsbevidste og styrer vores forbrug med omtanke. 

Vi agerer og udvikler os i harmoni med miljøet og vores øvrige omgivelser.

Verden

Vi støtter fuldt ud FN’s konvention for børns rettigheder samt FN’s ti principper for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og bekæmpelse af korruption.

FN’s ti principper

Menneskerettigheder 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, 
2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, 
4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde, 
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, 
6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø 

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 
8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, 
9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption 

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.