Vejledning og katalog, LCA profiler

Vejledningen og dataloget er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Henning Larsen Architects og Rambøll i InnoBYG regi. Initiativet kommer fra byggebranchen. 

Vejledningen præsenterer LCA-profiler for en række bygningsdele, som kan sættes sammen til at regne LCA-profiler for hele bygninger.

Kataloget præsenterer LCA-profiler for en række bygningsdele og perspektiverer dem i forhold til de overordnede problemstillinger, der skal håndteres tidligt i designprocessen.

Download vejledningen LCA-profiler for bygninger og bygningsdele
Download kataloget LCA-profiler for bygningsdele
 

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året