: 3082
 : 3083
 : 3084
 : 3085
 : 3086

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Produkter: 47 stk. Kombiscreen 3D, 164 x 272 cm. 12 stk. Kombiscreen 3D, 105 x 179 cm. 40 stk. Miniscreen 3F, 120 x 167 cm. Betjent ved 99 stk. radiostyrede motorer 
Levering: 2018


Solafskærmningen styres automatisk ved sol- og vindvagter pr. facade – i alt 16 zoner.