Hilton Copenhagen Airport: Interiørscreens

Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S
Entreprenør: AIRCON JV/M.T. Højgaard & Hoffmann
Rådgiver: Ingeniørfirmaet NNR, Nellemann, Nielsen og Rauschenberger A/S
Produkter: 7AS el-betjente interiør-screens med dækkasse til de lodrette flader og 7B el-betjente interiørscreens med modtræk til afskærmning af ovenlys. Afskærmningen er med transparent dug i nuancen perlegrå
Levering: 2001

Viden om solafskærmning, indeklima, bygningsstyring, lys og energi.

Vidensbrevet udkommer 4 gange om året