: 947
 : 948
 : 949

PFA Erhvervsejendom, Lyngby: Screens

Bygherre: PFA Ejendomme A/S, C/O DATEA A/S
Entreprenør: EK Entreprise A/S
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Midtconsult
Produkter: 370 Zipper 95 screens, 50 ovenlys screens, KNX styring
Levering: 2015

En sammenhængende helhed

Af Helle Lorenzen, kommunikatør, journalist (DJ), Blendex A/S

På Lyngby Hovedgade, Kgs. Lyngby står nu den 12.000 m2 store, nye PFA erhvervsejendom for Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service færdig. Bygningen er udformet i enkel nordisk stil med to atrier med ovenlys. Skalmurene består af blødtstrøgne, hårdtbrændte sten i røde og brune nuancer. Vinduerne er af bronze-eloxeret aluminium.
Solafskærmningen stemmer overens med arkitekturen

Bygningens solafskærmning, som dels består af zip screens, dels ovenlys screens med tilhørende KNX-styring sikrer både mod overophedning og blænding. 

I Zipper 95 screensystem fastholdes dugen i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger systemets vindstabilitet, så det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s, samtidig med, at man opnår en tættere afskærmning. Inddækningskasserne, som er i samme materiale som vinduerne, er designet specielt til projektet for at opfylde de arkitektoniske krav – ligesom screendugen er fremstillet i samme farve som skalmuren og vinduernes bronze-eloxerede aluminium.

”Bygningen fremtræder således som en sammenhængende helhed, men når solafskærmningen er nede giver det desværre et meget lukket udtryk,” mener arkitekt MAA Steen Trudsøe Larsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

De 50 ovenlys screens er produceret som modtrækssystemer monteret med en motor i begge ender, der sikrer en optimal opstramning af dugen.

Miljørigtige betjeningstryk

Blendex har også leveret solafskærmningens KNX styring, hvor alle betjeningskontakter er EnOcean tryk, som selv genererer den nødvendige spænding for at kunne sende et trådløst signal til op- eller nedkørsel af solafskærmningen.

”EnOcean-systemet er relativt nyt og miljørigtigt,” fortæller Blendex’ tekniske chef Peter Christensen og fortsætter: ”Når der, som i Mærsk-bygningen, er 160 betjeningstryk, går der jo en anseelig mængde batterier til.”

Pro-aktiv samarbejdspartner

Det er altafgørende, at samarbejdet mellem leverandør og entreprise kører upåklageligt. Der skal tages stilling, træffes beslutninger, bestilles komponenter og monteres i den helt rigtige rækkefølge. Ud over den generelle koordinering af projektets mange faser, var samarbejdet mellem EK Entreprise og Blendex kendetegnet ved yderligere en række forskellige faglige koordineringer omkring styring, el, vinduer og tømrerarbejde.

”Ingen kan læne sig tilbage i den proces. Alle skal være indstillet på et udpræget samarbejde, hvor alle melder ind,” understreger projektleder Jesper Friberg, EK Entreprise A/S. ”Blendex var hurtigt på banen med de ting, der var nødvendige for, at de kunne komme videre i deres proces. Virksomheden er meget pro-aktiv, og det er en kæmpe fordel i sådan et projekt. Dertil kommer, at Blendex beredvilligt delte ud af sin specialviden omkring solafskærmning og styringsløsninger, så vi sikrede, at de rigtige beslutninger blev truffet.”