: 3942
 : 3943
 : 3944
 : 3945
 : 3946
 : 3947

St. Jörgens Skole, Helsingborg

Bygherre: Fastighetsförvaltningen Helsingborg
Arkitekt: HOUSE Arkitekter
Entreprenør: BAB bygg AB
Produkter: Zip screens 95 og manuelle rullegardiner plus
Levering: 2019