: 3473
 : 3474
 : 3475

3-Zipper 125OV - Vindstabil screen til overbygning over vinduer

Zipper 125OV er et patenteret screensystem, hvor dugen fastholdes i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger systemets vindstabiltet, således at det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s. Selve systemet er selvbærende i sidestyrene.