: 3466
 : 3467
 : 3468

3-Zipper 95OV - Vindstabil screen til indbygning over vinduer

Zipper 95OV er et patenteret screensystem, hvor dugen fastholdes i sidestyret ved hjælp af et lynlåssystem. Dette øger systemets vindstabiltet, således at det kan anvendes ved vindhastigheder på op til 20 m/s. Selve systemet er selvbærende i sidestyrene.